Selamat malam, selamat datang di Musik Teras Atas #8 bersama Ping Pong Club, Mery Celeste, Amboro, Tsagahara dan Bedcover Scene.